Μέθοδοι Ενλόγω

BOBATH

Η μέθοδος Bobath είναι η μέθοδος που εφαρμόζεται στη νοσηλεία και θεραπεία ασθενών με παρέσεις και παραλύσεις όπως διαταραχές στον μυικό σπασμό (σπαστικότητα) μετά από επίκτητες καταστροφές στον εγκέφαλο (εγκεφαλικά, αιματώματα, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, υποξαιμία του εγκεφάλου, καρκίνο εγκεφάλου όπως και άλλες ασθένειες του κεντρικού νευρικού συστήματος). Η μεγαλύτερη ομάδα ασθενών στους οποίους εφαρμόζεται αυτή η μέθοδος είναι ασθενείς μετά από εγκεφαλικά επεισόδια.

Ποια είναι η μέθοδος ΒΟΒΑΤΗ

Η μέθοδος αυτή είναι χωρίς αμφοβολία μια σύγχρονη, επιτυχής, αναγνωρισμένη και ολοκληρωμένη θεραπεία για την αποκατάσταση ασθενών μετά από εγκεφαλικά επεισόδια και άλλες παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Η μέθοδος αυτή ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε την δεκαετία του σαράντα από την Φυσιοθεραπεύτρια Berta Bobath και από τον σύζυγό της Ιατρό Νευρολόγο Carl Bobath. Στη συνέχεια η μέθοδος αυτή δοκιμάστηκε παγκοσμίως και εξελίχθηκε σημαντικά

Πρωταρχικός σκοπός είναι η επανεκμάθηση και ανάκτηση της χαμένης κινητικότητας. Σ’αυτό θεωρείται απαραίτητη η συνεργασία του ασθενούς με άμεσο στόχο την ανεξαρτητοποίηση του και τη γρήγορη επάνοδο στην καθημερινότητα του. Για παράδειγμα, η άμεση εφαρμογή αυτής της μεθόδου από τις πρώτες μέρες μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο βοηθάει στην αποφυγή σπαστικότητας και ανάπτυξης μη φυσιολογικών κινήσεων.

Πως λειτουργεί η μέθοδος ΒΟΒΑΤΗ

Η νοσηλεία και η θεραπεία του ασθενούς με την μέθοδο αυτή προυποθέτει κάλυψη του ασθενούς όλο το εικοσιτετράωρο.

Κατά την διάρκεια της ημέρας όλοι όσοι έρχονται σε επαφή με τον ασθενή( νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές, ιατροί, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές όπως και οι συγγενείς του) προσπαθούν να εργασθούν με ένα θεραπευτικό σχήμα με βάση την μέθοδο Βobath.

Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου βασίζεται στην μακροχρόνια δυνατότητα του Νευρικού συστήματος να αντιδράει σε ερεθίσματα και να τα εκτελεί αναλόγως, δηλαδή η εφαρμογή της έχει άμεση σχέση με την πλαστικότητα του νεύρου.

Με ειδικές κινήσεις του ασθενούς μέσα και έξω από το κρεβάτι, ειδικές θέσεις τοποθέτησής του στο κρεβάτι, ασκήσεις με βάση τις καθημερινές του δραστηριότητες όπως ντύσιμο, φαγητό, καθαριότητα, βούρτσισμα των δοντιών, χτένισμα κλπ.

Όλες αυτές οι καθημερινά επαναλαμβανόμενες κινήσεις – ερεθίσματα λειτουργούν ως προσφορές εκμάθησης νέων μοτίβων απαραίτητες για την θεραπεία του. Δηλαδή η καθημερινότητα του ασθενούς γίνεται η θεραπεία του.

Βασικές αρχές της μεθόδου είναι η μείωση του μυικού παθολογικού τόνου, ο συγχρονισμός των βασικών κινήσεων του σώματος και η βελτίωση της παρατηρητικότητας.

Στόχοι της μεθόδου

  • Βελτίωση της ημιπληγικής πλευράς σε σχέση με την υγιή πλευρά
  • Ανάκτηση της χαμένης κινητικότητας
  • Μείωση έως και εξάλλειψη της σπαστικότητας
  • Επίτευξη της συμμετρίας του σώματος

 

  • Βελτίωση της ισορροπίας
  • Προφύλαξη απο ανεπιθύμητες δυσκαμψίες και μείωση του πόνου
  • Αύξηση της αυτενέργειας και της αυτοπεποίθησης του ασθενούς

Από όλα τα παραπάνω αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντική είναι η εφαρμογή της μεθόδου ΒΟΒΑΤΗ για την αποκατάσταση ασθενών από αρκετά νοσήματα αρκεί να εκτελείται από έμπειρους φυσιοθεραπευτές, νοσηλευτές κ.α. αλλά φυσικά και την καλή επαφή και συνεργασία με τον ίδιο τον ασθενή.

Bobath

- Bobath -

Η μέθοδος που εφαρμόζεται…

lidcombe

- Lidcombe -

Είναι πρόγραμμα εκπαίδευσης…

mavromati

- Mavromati -

Η Διδασκαλία της Ορθογραφίας…

teacch

- Teacch -

H μέθοδος αναπτύχθηκε το 1970…

pecs

- Pecs -

Σύστημα Επικοινωνίας μέσω…