Υπηρεσίες Ενλόγω

Εργοθεραπεία

Είναι ο επιστημονικός κλάδος που στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργικότητας και των επιμέρους δεξιοτήτων του παιδιού μέσω δραστηριοτήτων. Η Εργοθεραπεία, λοιπόν, υποδηλώνει τη θεραπεία μέσα από το έργο. «Έργο» για τα παιδιά θεωρούμε κυρίως το παιχνίδι, γιατί μέσα από αυτό μαθαίνουν, μιμούνται, κοινωνικοποιούνται.

Οι δραστηριότητες, που χρησιμοποιούνται, δεν είναι τυχαίες αλλά είναι καλά οργανωμένες και σχεδιασμένες έτσι ώστε να κατευθύνονται προς ένα ορισμένο σκοπό, την αποκατάσταση των δυσκολιών: αδυναμία ή δυσχέρεια σε κάποιον τομέα ανάπτυξης, (αισθητικοαντιληπτικό, κινητικό, κοινωνικό, ή γνωστικό) ή αδυναμία εκτέλεσης απλών, καθημερινών δραστηριοτήτων (το παιδί δυσκολεύεται να ντυθεί, να φάει, να κάνει χρήση της τουαλέτας, να φροντίζει για την προσωπική του υγιεινή).

Συμπτώματα της
Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης

Οι αισθήσεις συνεργάζονται μεταξύ τους για να σχηματίσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του ποιοι είμαστε σωματικά, πού βρισκόμαστε και τι συμβαίνει γύρω μας. Η αισθητηριακή ολοκλήρωση…

Πώς να μάθουμε το παιδί να μελετά
μόνο του τα μαθήματά του

Ένα από τα πιο πολύτιμα δώρα που μπορούν να προσφέρουν οι γονείς στο παιδί τους είναι η μόρφωσή του. Πέρα από το ρόλο που διαδραματίζει το σχολείο στον τομέα αυτό, οι γονείς, για…

Ένα παιδί χρειάζεται εργοθεραπεία όταν:

 • Δυσκολεύεται να αυτοεξυπηρετηθεί
 • Έχει ελαττωμένο μυϊκό τόνο, είναι υποτονικό, μοιάζει αδύναμο
 • Κουράζεται εύκολα κατά την σχολική του εργασία
 • Πέφτει εύκολα κάτω (“clumsy child”)
 • Δυσκολεύεται να υπολογίσει καλά την θέση του σώματός του στον χώρο, χτυπάει εύκολα πάνω σε άλλους ή σε έπιπλα
 • Παρουσιάζει δυσκολίες να χειριστεί υλικά και εργαλεία
 • Δεν παίζει με παιχνίδια της ηλικίας του ή σπάει συχνά τα παιχνίδια του
 • Δυσκολεύεται να ζωγραφίσει, να πιάσει τους μαρκαδόρους, να κόψει με το ψαλίδι
 • Είναι πολύ υπερκινητικό, δεν μπορεί να διατηρήσει τη θέση του στο κάθισμα
 • Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί ή συγκεντρώνεται υπερβολικά σε μία δραστηριότητα με αποτέλεσμα να μην μεταβαίνει σε άλλη
 • Αντιστρέφει γράμματα και αριθμούς, δεν αφήνει διάστημα μεταξύ των γραμμάτων και λέξεων όταν γράφει (ο γραφικός του χαρακτήρας είναι πολύ κακός)
 • Δεν αντιλαμβάνεται έννοιες στο χώρο και στο χρόνο
 • Δυσκολεύεται να ακολουθήσει προφορικές οδηγίες

Τομείς παρέμβασης Εργοθεραπείας

 • Αξιολόγηση Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης
 • Παρέμβαση Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης
 • Αδρή και Λεπτή κινητικότητα
 • Ισορροπία και συντονισμός κινήσεων
 • Συμπεριφορά
 • Δεξιότητες Αυτό-φροντίδας
 • Σίτιση
 • Παραγωγικές δεξιότητες
 • Συγκέντρωση και προσοχή
 • Προγραφικές δεξιότητες
 • Προαναγνωστικές δεξιότητες
 • Οργανωτικές Δεξιότητες
 • Δεξιότητες παιχνιδιού
 • Κοινωνικές Δεξιότητες

- Brainobrain -

Συνδυάζει με απόλυτη επιτυχία…

- Lidcombe -

Είναι πρόγραμμα εκπαίδευσης…

- Mavromati -

Η Διδασκαλία της Ορθογραφίας…

- Bobath -

Η μέθοδος που εφαρμόζεται…

- Teacch -

H μέθοδος αναπτύχθηκε το 1970…

- Pecs -

Σύστημα Επικοινωνίας μέσω…