Συμβουλευτική γονέων και οικογενειακή συμβουλευτική

Η οικογένεια είναι ένα σύστημα της οποίας τα μέλη βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση. Όταν ένα μέλος αντιμετωπίζει μια δυσκολία ή όταν υπάρχει ένα μέλος με ειδικές ανάγκες, όλα τα μέλη επηρεάζονται. Τα μέλη της οικογένειας συχνά βρίσκονται αντιμέτωπα με δυσκολίες που χρειάζεται να διαχειριστούν. Σε αυτή την περίπτωση μπορούν να αναζητήσουν υποστήριξη από έναν ειδικό.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε γονείς, μελλοντικούς γονείς, παιδιά, αδέρφια, παππούδες, γιαγιάδες ή όποιον άλλο έχει αναλάβει γονεϊκό ρόλο ή εμπλέκεται ενεργά στην ανατροφή του παιδιού. Οι συνεδρίες μπορούν να πραγματοποιούνται με τον γονέα/κηδεμόνα, ή παράλληλα με ατομικές συνεδρίες με το παιδί, ή με όλη την οικογένεια.

Τι προσφέρει

 • Mη επικριτική υποστήριξη σε όλα τα θέματα που αφορούν την οικογενειακή ζωή, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα αιτήματα της συγκεκριμένης οικογένειας.
 • Βοήθεια στη διαχείριση δυσκολιών και στην επίλυση των προβλημάτων με εποικοδομητικό τρόπο
 • Υποστήριξη στην οικογένεια ώστε να αξιοποιήσει τους πόρους και τις δυνατότητες που είναι διαθέσιμοι.
 • Να βοηθήσει ώστε να εξισορροπούνται οι ανάγκες όλων των μελών της οικογένειας

Πιο συγκεκριμένα η συμβουλευτική γονέων βοηθάει το γονέα ώστε:

 • να ενδυναμωθεί ο ρόλος του στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών του
 • να αποφορτιστεί από τα αρνητικά συναισθήματα
 • να νιώθει ο ίδιος ικανός να βοηθήσει το παιδί του να ωριμάσει συναισθηματικά και να αυτονομηθεί, δεδομένων των ιδιαίτερων αναγκών κάθε παιδιού
 • να αναγνωρίσει τη στάση του απέναντι στο παιδί
 • να αναπτύξει ασφαλείς σχέσεις εμπιστοσύνης με τα παιδιά τους
 • να βοηθήσει τα παιδιά του να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες τους
 • να πληροφορηθεί και να ενημερωθεί γύρω από αναπτυξιακά θέματα, θέματα διαπαιδαγώγησης και διαχείρισης συμπεριφοράς.
 • να βοηθήσει τους γονείς να διαχειριστούν την ενοχή, τη θλίψη, την οργή, το θυμό, το αίσθημα αδικίας που πιθανώς αισθάνονται.

Συχνότητα συνεδριών

Η συχνότητα των συναντήσεων καθορίζεται με βάση το αίτημα της οικογένειας αλλά και την αναγνώριση των ειδικών αναγκών κάθε οικογένειας.

Συμβουλευτική γονέων σε ομαδικό πλαίσιο – σχολές γονέων

Η συμβουλευτική γονέων σε ομάδες έχει παρόμοιους στόχους με την εξατομικευμένη συμβουλευτική γονέων.

Στις ομαδικές συναντήσεις παρέχεται ενημέρωση για θέματα που αφορούν αναπτυξιακά θέματα, θέματα διαπαιδαγώγησης και διαχείρισης συμπεριφορών. Παράλληλα, δίνεται η ευκαιρία για:

 • συζήτηση θεμάτων που αφορούν όλους,
 • δημιουργία υποστηρικτικών σχέσεων,
 • διερεύνηση και διαχείριση συναισθημάτων, σκέψεων και στάσεων με βιωματικό τρόπο,
 • ανταλλαγή εμπειριών, σκέψεων και προβληματισμών σε ένα πλαίσιο ασφάλειας, αποδοχής και κατανόησης.

Συχνότητα συναντήσεων

Οι συναντήσεις συνήθως είναι μηνιαίες ή ανά δύο εβδομάδες κατόπιν συνεννόησης.