Η ψυχολογική υποστήριξη έχει ως στόχο τη θεραπευτική αντιμετώπιση των δυσκολιών των παιδιών. Δεν είναι λίγες οι φορές που το παιδί μπορεί να βιώνει αρνητικά συναισθήματα που τον πιέζουν και τον δυσκολεύουν στην καθημερινότητα του. Η ψυχολογική υποστήριξη στοχεύει στο να ανακουφίσει το άτομο από σκέψεις, συναισθήματα και εμπειρίες που επιβαρύνουν τη ψυχική του κατάσταση. Επιπλέον, απώτερος σκοπός του θεραπευτή είναι να εκμαιεύσει και να ενδυναμώσει τις ήδη υπάρχουσες στρατηγικές αντιμετώπισης του ατόμου, αλλά και να το βοηθήσει να αναπτύξει νέους τρόπους προσέγγισης και επίλυσης των προβλημάτων του.

Πως βοηθάει η ψυχολογική υποστήριξη το παιδί;

Η ψυχολογική υποστήριξη βοηθάει το παιδί:

– να αντιμετωπίσει το άγχος του

– να ανακουφιστεί από συναισθήματα θλίψης, στεναχώριας

– να ενισχύσει την εικόνα του εαυτού του, βελτιώνοντας τη χαμηλή αυτοεκτίμηση

– να μειώσει την τάση για απομόνωση στον εαυτό και μείωση των κοινωνικών επαφών/ φίλων

– να μάθει να διαχειρίζεται το θυμό και την επιθετικότητα του

– να επιλύει με τρόπους αποτελεσματικούς τα προσωπικά του προβλήματα και

– να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις και στις ανάγκες του περιβάλλοντος του.