Ο χορός, εκτός από τέχνη αποτελεί έναν πρωταρχικό τρόπο έκφρασης και επικοινωνίας. Βασικό «εργαλείο» είναι το πρωταρχικό μέσο έκφρασης και επικοινωνίας, το ίδιο το σώμα. Από αυτή την οπτική το αισθητικό αποτέλεσμα δεν είναι το ζητούμενο, οι σωματικές ικανότητες και δυσκολίες δεν θέτουν κανέναν περιορισμό και η διαφορετικότητα είναι αποδεκτή και επιθυμητή.

Ο θεραπευτικός χορός έχει ευεργετική επίδραση, τόσο σωματική όσο και ψυχολογική-κοινωνική. Τα συναισθήματα της χαράς, της λύπης, του θυμού, της αγάπης μπορούν να εκφραστούν μέσα από το χορό, πράγμα που βοηθάει στην έκφραση των συναισθημάτων και σε άλλα πλαίσια. Μέσω του θεραπευτικού χορού μπορεί να απελευθερωθεί σωματικά η ενέργεια από επιθετικές τάσεις με έναν κοινωνικά αποδεκτό τρόπο.

Ο δημιουργικός χορός και η κίνηση χρησιμοποιείται επιτυχώς από τα μέσα του 21ου αιώνα, στη θεραπεία και την αποκατάσταση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ο θεραπευτικός χορός - χοροθεραπεία απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες όλων των ικανοτήτων, άτομα με δυσκολίες προσαρμογής, συμπεριφοράς, επικοινωνίας, κίνησης και πολλαπλές δυσκολίες. Τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη που αποκομίζουν τα παιδιά και όλοι οι συμμετέχοντες σε ομάδες χοροθεραπείας - θεραπευτικού χορού μεταξύ άλλων είναι:

• Απελευθέρωση έντασης

• Βελτίωση της διάθεσης

• Έκφραση συναισθημάτων

• Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων

• Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης

• Κοινωνικοποίηση

• Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων

• Σωματική επίγνωση

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται σε μικρές ή μεγαλύτερες ομάδες, με τη συμμετοχή ή μη των γονέων. Η συχνότητα των συνεδριών είναι εβδομαδιαία ή ανά δύο εβδομάδες, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες των συμμετεχόντων.