Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Ψυχολογική Υποστήριξη, Μέθοδος Bobath, Αισθητηριακή Ολοκλήρωση, Σχολές Γονέων.

Υπεύθυνη κέντρου Καβακίδου Αθανασία Λογοθεραπεύτρια εξειδικευμένη N.DT & S.I.

Λογοθεραπεία Σέρρες

Ειδικότερα ασχολούμαστε με:

Γίνεται αξιολόγηση των σταδίων γλωσσικής αντίληψης και ομιλίας του παιδιού και δημιουργείται ένα πρόγραμμα θεραπευτικής παρέμβασης, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του παιδιού, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο. Σκοπός μας είναι να ερευνούμε την ποικιλομορφία της κάθε διαταραχής , τα αίτια και τα συμπτώματά της και να δημιουργούμε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπείας. Αυτό συνήθως περιλαμβάνει ειδικές ασκήσεις με τη χρησιμοποίηση εποπτικού υλικού όπως κάρτες, παιχνίδια, βιβλία, ηλεκτρονικά προγράμματα και όργανα. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, καθοδηγούμε παράλληλα σε δραστηριότητες που θα έχουν σαν στόχο την ενίσχυση και την ανάπτυξη της ομιλίας του παιδιού.