Εργοθεραπεία είναι ο επιστημονικός κλάδος που στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργικότητας και των επιμέρους δεξιοτήτων του παιδιού μέσω δραστηριοτήτων. Η Εργοθεραπεία, λοιπόν, υποδηλώνει τη θεραπεία μέσα από το έργο. «Έργο» για τα παιδιά θεωρούμε κυρίως το παιχνίδι, γιατί μέσα από αυτό μαθαίνουν, μιμούνται, κοινωνικοποιούνται.

Οι δραστηριότητες, που χρησιμοποιούνται, δεν είναι τυχαίες αλλά είναι καλά οργανωμένες και σχεδιασμένες έτσι ώστε να κατευθύνονται προς ένα ορισμένο σκοπό, την αποκατάσταση των δυσκολιών: αδυναμία ή δυσχέρεια σε κάποιον τομέα ανάπτυξης, (αισθητικοαντιληπτικό, κινητικό, κοινωνικό, ή γνωστικό) ή αδυναμία εκτέλεσης απλών, καθημερινών δραστηριοτήτων (το παιδί δυσκολεύεται να ντυθεί, να φάει, να κάνει χρήση της τουαλέτας, να φροντίζει για την προσωπική του υγιεινή).

Ένα παιδί χρειάζεται εργοθεραπεία όταν:

 • Δυσκολεύεται να αυτοεξυπηρετηθεί
 • Έχει ελαττωμένο μυϊκό τόνο, είναι υποτονικό, μοιάζει αδύναμο
 • Κουράζεται εύκολα κατά την σχολική του εργασία
 • Πέφτει εύκολα κάτω (“clumsy child”)
 • Δυσκολεύεται να υπολογίσει καλά την θέση του σώματός του στον χώρο, χτυπάει εύκολα πάνω σε άλλους ή σε έπιπλα
 • Παρουσιάζει δυσκολίες να χειριστεί υλικά και εργαλεία
 • Δεν παίζει με παιχνίδια της ηλικίας του ή σπάει συχνά τα παιχνίδια του
 • Δυσκολεύεται να ζωγραφίσει, να πιάσει τους μαρκαδόρους, να κόψει με το ψαλίδι
 • Είναι πολύ υπερκινητικό, δεν μπορεί να διατηρήσει τη θέση του στο κάθισμα
 • Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί ή συγκεντρώνεται υπερβολικά σε μία δραστηριότητα με αποτέλεσμα να μην μεταβαίνει σε άλλη
 • Αντιστρέφει γράμματα και αριθμούς, δεν αφήνει διάστημα μεταξύ των γραμμάτων και λέξεων όταν γράφει (ο γραφικός του χαρακτήρας είναι πολύ κακός)
 • Δεν αντιλαμβάνεται έννοιες στο χώρο και στο χρόνο
 • Δυσκολεύεται να ακολουθήσει προφορικές οδηγίες

Τομείς παρέμβασης Εργοθεραπείας

 • Αξιολόγηση και παρέμβαση Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης
 • Αδρή και Λεπτή κινητικότητα
 • Ισορροπία και συντονισμός κινήσεων
 • Συμπεριφορά
 • Δεξιότητες Αυτό-φροντίδας
 • Σίτιση
 • Παραγωγικές δεξιότητες
 • Συγκέντρωση και προσοχή
 • Προγραφικές και προαναγνωστικές δεξιότητες
 • Οργανωτικές Δεξιότητες
 • Δεξιότητες παιχνιδιού
 • Κοινωνικές Δεξιότητες

Αισθητηριακή Ολοκλήρωση

Η αισθητηριακή ολοκλήρωση είναι μια  νευροβιολογική διαδικασία, που οργανώνει τις αισθήσεις από το σώμα και από το περιβάλλον και καθιστά δυνατή την αποτελεσματική χρήση του σώματος μέσα στο περιβάλλον. Η θεωρία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης αναπτύχθηκε από την A. Jean Ayres κατά τη δεκαετία του 1960 στηριζόμενη σε  θεωρίες από τα πεδία και άλλων  επιστημών όπως της νευρολογίας, της νευροψυχολογίας, της φυσιολογίας, της αναπτυξιακής παιδιατρικής και της ψυχολογίας. Η παρέμβαση της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης αποτελεί μία μέθοδο παρέμβασης που απευθύνεται σε παιδιά με διαταραχές της αισθητηριακής ολοκλήρωσης, οι οποίες οδηγούν σε  δυσκολίες στη μάθηση, στην επικοινωνία και την απόδοσή τους σε παραγωγικές και δραστηριότητες καθημερινής ζωής.

Οι εργοθεραπευτές που έχουν λάβει εξειδικευμένη εκπαίδευση στη θεωρία, την αξιολόγηση και την πρακτική της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης, μπορούν να παρέχουν παρέμβαση αισθητηριακής ολοκλήρωσης, μέσα σε έναν ευρύχωρο και άρτια εξοπλισμένο χώρο με υλικό αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Επίσης, σημαντική είναι η συμβουλευτική σε γονείς και εκπαιδευτικούς σε θέματα που αφορούν στις διαταραχές αισθητηριακής ολοκλήρωσης και η εφαρμογή στρατηγικών και προσαρμογών  που μπορούν να βοηθήσουν το παιδί με προσαρμογές που θα κάνουν στο σπίτι και το σχολείο.