06 Μαΐ

ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

Για το μέσο παιδί, όλες οι αισθήσεις αναπτύσσονται και δουλεύουν συντονισμένα: αφή, όραση, ακοή, γεύση, σωματική κίνηση.  Η κατάλληλη αλληλεπίδραση των ανωτέρω αισθήσεων,  μας καθιστά ικανούς να λειτουργούμε και να αισθανόμαστε άνετα.  Σε ένα 12 –17%  των παιδιών, οι αισθήσεις δεν λειτουργούν αποτελεσματικά. Αυτά τα παιδιά έχουν Δυσλειτουργία Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι ενοχλητικά, και αν μείνουν αδιάγνωστα χωρίς να θεραπευτούν, συχνά επιδρούν στη συμπεριφορά, την ανάπτυξη και την ικανότητα  του παιδιού να αλληλεπιδρά σωστά με το περιβάλλον και να μαθαίνει.

Τι είναι Αισθητηριακή Ολοκλήρωση;

Ο εγκέφαλος λαμβάνει αναρίθμητες πληροφορίες από εξωτερικά και εσωτερικά ερεθίσματα κάθε λεπτό.  Η ικανότητα να ταξινομεί, να οργανώνει, να αποθηκεύει και να χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες, παρέχει τη βάση για μάθηση. Ετσι λοιπόν η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση περιγράφεται σαν «την οργάνωση των αισθήσεων με τρόπο ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν» (Ayers, 1995).

Μερικά σημάδια πιθανού προβλήματος Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης, που επηρεάζουν το παιδί:

 • Υπερευαίσθητο στο άγγιγμα, την κίνηση, τη θέα, ή τους ήχους
 • Υποευαίσθητο στο άγγιγμα, την κίνηση, τη θέα, ή τους ήχους
 • Φοβάται τα ύψη ή τα μηχανικά παιχνίδια που κινούνται στο έδαφος
 • Δεν φαίνεται να φοβάται τους κινδύνους (έλλειψη ανάλογου φόβου)
 • Διασπάται εύκολα
 • Παρουσιάζει κοινωνικά ή/ και συναισθηματικά προβλήματα
 • Επίπεδο δραστηριότητας ασυνήθιστα ψηλό ή ασυνήθιστα χαμηλό(Φυσική αδεξιότητα ή φαινομενική αδιαφορία)
 • Παρορμητικό, έλλειψη αυτοελέγχου
 • Δυσκολία στο να περνά από τη μια κατάσταση στην άλλη
 • Αδυνατεί να ηρεμήσει
 • Φτωχή οργάνωση συμπεριφοράς
 • Φτωχή αντίληψη εαυτού
 • Καθυστέρηση στην ομιλία ή / και τις κινητικές δεξιότητες
 • Δυσκολία στις σχολικές επιδόσεις

Παιδιά με πρόβλημα Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης, ίσως παρουσιάζουν κάποια σημάδια από τα παραπάνω σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό.  Τα προβλήματα αυτά εμπλέκονται στην καθημερινή τους ζωή και επηρεάζουν περαιτέρω την συναισθηματική τους ισορροπία και την αυτοπεποίθησή τους

Πως γίνεται η θεραπεία της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης;

Γίνεται από ειδικά εκπαιδευμένους εργοθεραπευτές και φυσιοθεραπευτές στη μέθοδο Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης (Sensory Integration, SI) σε ειδικά εξοπλισμένο χώρο που πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές. Η θεραπεία της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου θεραπευτικού προγράμματος και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να δώσει αυτόνομα λύσεις σε θέματα κατάκτησης δεξιοτήτων ή συμπεριφοράς.

σχετικές αναρτήσεις