Επικοινωνιακές διαταραχές που σχετίζονται με δυσκολίες στη χρήση της γλώσσας, στην κατανόηση του συμβολισμού των γλωσσικών μηνυμάτων, στην κατανόηση των κοινωνικών κανόνων, στην αντίληψη και εφαρμογή κανόνων κοινωνικής και επικοινωνιακής αλληλεπίδρασης, στην κατεύθυνση της προσοχής προς συγκεκριμένα ερεθίσματα, στην πρόσληψη και επεξεργασία ερεθισμάτων. Η συμπτωματολογία διαφέρει ως προς το είδος και τη σοβαρότητα. Μπορεί να αφορά στον γλωσσικό, γνωστικό, κοινωνικό και επικοινωνιακό τομέα, με πολλές διαγνωστικές υποκατηγορίες και ξεχωριστά σύνδρομα, υπό τον γενικό όρο ‘’αυτιστικό φάσμα’’.

Διαγνωστικές κατηγορίες:

 • Πραγματολογική Γλωσσική Διαταραχή
 • Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή
 • Σύνδρομο Asperger (αυτισμός υψηλής λειτουργικότητας)
 • Αυτισμός

Παρέχουμε:

 • διερεύνηση της επικοινωνιακής δυσκολίας με εξειδικευμένα διαγνωστικά εργαλεία-δοκιμασίες
 • συνεργασία με ειδικευμένους παιδοψυχιάτρους και ψυχολόγους για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς
 • θεραπεία με κατάλληλα προσαρμοσμένο θεραπευτικό υλικό
 • υποστήριξη της επικοινωνίας με το γλωσσικό πρόγραμμα ΜΑΚΑΤΟΝ
 • ειδίκευση στις μεθόδους TEACH και PECS
 • υποστήριξη της επικοινωνίας μέσω ανταλλαγής συμβόλων-μηνυμάτων
 • χρήση ηλεκτρονικών ή συμβατικών μέσων (βιβλία-πίνακες) εναλλακτικής επικοινωνίας
 • επιλογή του καταλληλότερου συστήματος συμβόλων (Makaton, PCS, Rebus) για κάθε παιδί
 • εξατομικευμένο θεραπευτικό και επικοινωνιακό υλικό κατασκευασμένο για κάθε παιδί ειδικά
 • θεραπεία υποβοηθούμενη από ηλεκτρονικούς υπολογιστές
 • παροχή υποστηρικτικού υλικού για τους γονείς μέσω της ιστοσελίδας μας
 • καθοδήγηση – εκπαίδευση των γονέων για την υποστήριξη του παιδιού στο σπίτι
 • στενή συνεργασία με τους παιδαγωγούς και παροχή υλικού για το εκπαιδευτικό πλαίσιο του παιδιού
 • εκπαίδευση των παιδαγωγών και των βοηθών όπου είναι απαραίτητο
 • παρακολούθηση από ομάδα λογοπεδικών και αναθεώρηση του προγράμματος θεραπείας ανά τακτά διαστήματα
 • συνεργασία με εξειδικευμένους ειδικούς: ειδικούς παιδαγωγούς, εργοθεραπευτές, ψυχολόγους, ψυχιάτρους για την αντιμετώπιση των συνολικών αναγκών κάθε παιδιού